Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
2013 (when they constitute about 15 with the population) than they had in 1999 (when every day smoking prevalence was about 30 ). When this consistency may have one thing to do with what in an international context might be characterised as Norwegian affluence, it also indicates that the developing "marginalisation of smokers" among the public (that is what we have studied right here, and which we only uncover minor assistance for) is often a different sort of query than the overrepresentation of smokers in marginal dilemma groups (which we've got not studied here). The hardening hypothesis has also been questioned, and a current study of [https://dx.doi.org/10.1002/brb3.242 title= brb3.242] 32 nations (US and EU) suggests that the remaining smoker population is in reality softening, not hardening [59].Limitations Response rateThe low response rate of your current study raises issues concerning the representativeness from the sample, andS ?and Kvaavik BMC Public Well being (2016) 16:Page 11 ofthe validity in the results. The wide range of societal concerns covered inside the survey, of which some may appear [https://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005422 title= journal.pcbi.1005422] complex to citizens who do not adhere to politics closely, as well because the sheer magnitude from the questionnaire, could indicate a decrease response rate among lesser privileged groupings in society. When the relative size of lesser privileged groups increases a lot more among smokers than non-smokers more than time, and these subjects usually do not respond to surveys to a greater extent, the non-response in distinct smoking groups might change differently more than time and [http://www.recoverypointllc.com/members/poison99wound/activity/103288/ http://www.recoverypointllc.com/members/poison99wound/activity/103288/] introduce a higher non-response bias in 2013 than in previous years, such a bias has to be thought of when interpreting the findings. Even so, the trends found in every day smoking within this study resemble those discovered in other studies with greater response prices, so the analytical sample inside the present study would seem to become reasonably unbiased. Also, comparisons of your sample applied here with other data sets with regard to other indicators than smoking status (including housing and BMI), recommend that the sample is largely representative on the subject of public health indicators [30, 47, 48]. Even when the sample, like any household survey, is likely to underestimate the size with the most marginalised smokers (homeless people, drug addicts, persons in prisons), it can be less likely that this underestimation threatens the validity of the study.Weighted datausing un-weighted information (about two percentage points for all years combined), otherwise the outcomes had been equivalent making use of the two various strategies. The similarities of the final results from weighted and un-weighted data within the present study indicate that our findings are valid.Self-reportingAll components utilised inside the present analyses were obtained by self-reporting, which can be vulnerable to recall bias and social desirability [63?5]. Desirable positions and healthpromoting behaviour may well be overestimated even though undesirable positions/situations and unhealthy behaviours may well be underestimated. The possible for more than and underestimation may differ inside the unique smoking groups, and 1 should keep in mind the possibility of incorrect estimates of associations.Weighting data to improve the representativeness on the study sample might lead to some difficulties. Within the existing study, weighting was primarily based on gender, age and geographic area on the basic Norwegian population 15 years of age and older.
+
Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn vô cùng cảm thán nói với chúng ta: “Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả”. Chúng ta từ nhỏ không được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp nên đã dẫn đến biết bao nhiêu tập khí bất thiện, thật không dễ dàng sống chung với đại chúng, điều này thật khó! Chúng ta thử xem pháp thế xuất thế, phàm là người có thành tựu, sự nghiệp làm được càng lớn, địa vị càng cao thì càng khiêm tốn, càng hòa kính, như vậy họ mới được người khác tôn kính, được người khác ngưỡng mộ, họ làm một việc có thể khiến bạn cả đời cảm ơn không hết. Trước đây khi còn trẻ, tôi từng làm nhân viên công vụ nhỏ. Khi công việc không nhiều, chúng tôi ở trong văn phòng xem báo chí, đọc sách, đây là việc thường hay xảy ra. Vì có tập khí xấu, tôi ngồi ở trên ghế không ngồi cho đàng hoàng, lưng dựa vào ghế ngửa ra, để hai chân ghế phía trước hổng lên, nằm ngửa ra rất thoải mái. Thủ trưởng của tôi từ phía sau đi đến, vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi vừa thấy liền đứng dậy ngay. Ông không hề khiển trách tôi, ngược lại còn nói rất nhỏ nhẹ, từ tốn: “Anh ngồi như vậy sẽ dễ bị té ngã, dễ bị tổn thương”. Ông không nói gì khác, một lần dạy bảo cả đời không quên, cái tật xấu này vĩnh viễn được sửa đổi rồi. Nếu như ông mắng tôi một trận, lên lớp một trận, thì khi ông đi rồi tôi vẫn ngồi hổng kiểu như vậy, không phải mến phục từ nội tâm. Đạo lý này chúng ta phải biết. Ông chỉ dạy chúng tôi chẳng khác gì đã cho chúng tôi một giờ học, tôi hiểu được rồi. Nếu như ta làm thủ trưởng, ta phải đối xử với cấp dưới của mình như thế nào để có thể được sự ủng hộ chân thành của cấp dưới, để cấp dưới cẩn thận phụ trách thay ta làm việc? Đều ở một từ khiêm kính, khiêm tốn, có thể cung kính người khác. Từng giây từng phút chỉ cần chúng ta lưu ý thận trọng, tất cả mọi nơi, mọi lúc đều là chỗ học của chúng ta. Trước đây Đại Sư Thái Hư đề xướng “Bồ Tát học xứ”, trước tiên chúng ta phải học chung sống với đại chúng. Chung sống với đại chúng điều quan trọng nhất là phải kết thành một khối với đại chúng. Ngày nay Phật giáo chúng ta không bằng Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, nguyên nhân là chúng ta không thể kết thành một khối với người nghèo khổ nhất, không thể sống cuộc sống nghèo khổ. Hôm qua có hai vị nữ tu Thiên Chúa giáo đến thăm tôi, cho nên thời gian giảng Kinh của chúng ta đã chậm trễ nửa giờ. Tôi tiếp kiến họ. Họ ở châu Phi xây một bệnh viện. Họ đã làm việc ở bên ấy mười hai năm rồi. Bấm vào liên kết sau để xem: [https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/dia-tang-vuong-bo-tat/ tuong dia tang vuong bo tat]

Revision as of 14:07, 31 January 2018

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn vô cùng cảm thán nói với chúng ta: “Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả”. Chúng ta từ nhỏ không được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp nên đã dẫn đến biết bao nhiêu tập khí bất thiện, thật không dễ dàng sống chung với đại chúng, điều này thật khó! Chúng ta thử xem pháp thế xuất thế, phàm là người có thành tựu, sự nghiệp làm được càng lớn, địa vị càng cao thì càng khiêm tốn, càng hòa kính, như vậy họ mới được người khác tôn kính, được người khác ngưỡng mộ, họ làm một việc có thể khiến bạn cả đời cảm ơn không hết. Trước đây khi còn trẻ, tôi từng làm nhân viên công vụ nhỏ. Khi công việc không nhiều, chúng tôi ở trong văn phòng xem báo chí, đọc sách, đây là việc thường hay xảy ra. Vì có tập khí xấu, tôi ngồi ở trên ghế không ngồi cho đàng hoàng, lưng dựa vào ghế ngửa ra, để hai chân ghế phía trước hổng lên, nằm ngửa ra rất thoải mái. Thủ trưởng của tôi từ phía sau đi đến, vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi vừa thấy liền đứng dậy ngay. Ông không hề khiển trách tôi, ngược lại còn nói rất nhỏ nhẹ, từ tốn: “Anh ngồi như vậy sẽ dễ bị té ngã, dễ bị tổn thương”. Ông không nói gì khác, một lần dạy bảo cả đời không quên, cái tật xấu này vĩnh viễn được sửa đổi rồi. Nếu như ông mắng tôi một trận, lên lớp một trận, thì khi ông đi rồi tôi vẫn ngồi hổng kiểu như vậy, không phải mến phục từ nội tâm. Đạo lý này chúng ta phải biết. Ông chỉ dạy chúng tôi chẳng khác gì đã cho chúng tôi một giờ học, tôi hiểu được rồi. Nếu như ta làm thủ trưởng, ta phải đối xử với cấp dưới của mình như thế nào để có thể được sự ủng hộ chân thành của cấp dưới, để cấp dưới cẩn thận phụ trách thay ta làm việc? Đều ở một từ khiêm kính, khiêm tốn, có thể cung kính người khác. Từng giây từng phút chỉ cần chúng ta lưu ý thận trọng, tất cả mọi nơi, mọi lúc đều là chỗ học của chúng ta. Trước đây Đại Sư Thái Hư đề xướng “Bồ Tát học xứ”, trước tiên chúng ta phải học chung sống với đại chúng. Chung sống với đại chúng điều quan trọng nhất là phải kết thành một khối với đại chúng. Ngày nay Phật giáo chúng ta không bằng Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, nguyên nhân là chúng ta không thể kết thành một khối với người nghèo khổ nhất, không thể sống cuộc sống nghèo khổ. Hôm qua có hai vị nữ tu Thiên Chúa giáo đến thăm tôi, cho nên thời gian giảng Kinh của chúng ta đã chậm trễ nửa giờ. Tôi tiếp kiến họ. Họ ở châu Phi xây một bệnh viện. Họ đã làm việc ở bên ấy mười hai năm rồi. Bấm vào liên kết sau để xem: tuong dia tang vuong bo tat

Personal tools